Chính sách Đại lý phân phối VicOne Group

VicOne Group đã nghiên cứu và xây dựng được một cơ chế dành cho các Đại lý cùng hợp tác và phát triển. Một cơ chế dễ hiểu, dễ thuộc, dễ thực hiện và áp dụng đuọc cho tất cả cộng đồng.

Ai cũng có thể hợp tác và phát triển tốt, vậy xin Quý vị hãy liên hệ với Công ty hoặc người giới thiệu để biết cơ chế dành cho hệ thống đại lý phân phối của VicOne Group.

Sau đây là Danh mục sản phẩm và Bảng giá bán lẻ của Công ty.

Phòng Kinh doanh – VicOne Group 2020.

ĐT: 024  3333 6 999 – Hotline: 086 779 5586;

Xin trân trọng cám ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *