Category Archives: ĐÚC GANG CÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT GANG CÔNG NGHIỆP VICONE

Lĩnh vực sản xuất của công ty đã hoạt động nhiều năm và ngày càng phát triển lớn  mạnh.Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng mạng lưới kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn tới thị trường quốc tế đầy tiềm năng.